Nr 361 - Ulen Tarmo @ 08:20 26.02.2016
* * * * * 3

dere ulen tarmo ja ulen väike fägot. dahaks segsi osta aga raha bole. pls nusigke mint berse. sis sadte neli bulkagommi tasudta kädte. yee